Лодка 1 5 2

Миколаївська міська рада Адміністрація Інгульського району міста Миколаєва Адміністрація Корабельного району міста Миколаєва Адміністрація Центрального району міста Миколаєва
Погода

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (далі – Порядок) визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради за запитом на інформацію.

2. Порядок застосовується у випадку, коли адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Сканування (переведення в електронну форму) документів не є способом виготовлення копій документів, тому розпорядник інформації не може стягувати із запитувачів інформації плату за сканування документів.

5. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з одинадцятої сторінки, відповідно до Розміру відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, згідно з додатком 1 до цього Порядку.

6. Структурний підрозділ адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради, який готує запитувану інформацію або її частину (далі – Виконавець), у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає Заявку на виписку Рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – Заявка), до відділу бухгалтерського обліку адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Одночасно Виконавець готує повідомлення запитувачу інформації про продовження строку розгляду запиту відповідно до положень ч.4 ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7. На підставі отриманої Заявки відділ бухгалтерського обліку адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку і передає його Виконавцю для направлення запитувачу інформації у строк, встановлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.

8. Оплата Рахунку здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації, протягом 3 банківських днів.

9. Не пізніше наступного робочого дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради відділ бухгалтерського обліку адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради передає Виконавцю копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завірену відповідальною особою відділу бухгалтерського обліку адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради (із зазначенням її прізвища та поточної дати).

10. Документи щодо запитуваної інформації надаються запитувачу інформації після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат у строки, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» для надання відповіді на запит.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача інформації від оплати Рахунку.

У разі, якщо протягом терміну, на який продовжено розгляд запиту на інформацію, до адміністрації не надійшли документи, що підтверджують повну оплату вартості витрат, Виконавець направляє запитувачу письмову відмову в задоволенні запиту на інформацію на підставі вимог ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

ПОШУК НА САЙТІ

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради @ 2023