Лодка 1 5 2

Миколаївська міська рада Адміністрація Інгульського району міста Миколаєва Адміністрація Корабельного району міста Миколаєва Адміністрація Центрального району міста Миколаєва
Погода

Дані, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

 

Паспорт бюджетної програми 4010160

Паспорт бюджетної програми 4013122

Паспорт бюджетної програми 4013123

Паспорт бюджетної програми 4013133

Паспорт бюджетної програми 4013210

Паспорт бюджетної програми 4013242

Паспорт бюджетної програми 4014082

Паспорт бюджетної програми 4016011

Паспорт бюджетної програми 4016014

Паспорт бюджетної програми 4016020

Паспорт бюджетної програми 4016030

Паспорт бюджетної програми 4016040

Паспорт бюджетної програми 4016090

Паспорт бюджетної програми 4017310

Паспорт бюджетної програми 4017461

Паспорт бюджетної програми 4018220

Паспорт бюджетної програми 4018230

 

Оцінка ефективності

4013120

4013133

4013210

4013242

4014082

4016010

4016020

4016030

4016040

4017310

4017320

4017461

4018220

4018230

 

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 4017363

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) за 2018 рік зведена

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№4-3м) за 2018 рік зведена

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за 2018 рікзведена

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4.1м) за 2018 рік зведена

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2м) за 2018 рік зведена

Бюджетна звітність за І квартал 2019 року

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КПКВК 4018230

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2019 року 4015041

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2 4015041

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3) 4015041

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року 4015041

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік 4015041

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 4015041

Паспорт бюджетної програми КПКВК 4017363

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КПКВК 4017363

Звіт за І півріччя 2019 року

Фінасовий звіт за І півріччя 2019 року

Перелік договорів

Оренда

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КПКВК 4010160

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КПКВК 4013210

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КПКВК 4016011

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КПКВК 4016020

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КПКВК 4016030

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КПКВК 4017310

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КПКВК 4017363

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 9 місяців 2019 р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КТ ПКВК МБ 4016011

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КТ ПКВК МБ 4016030

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КТ ПКВК МБ 4016040

Паспорт бюдждетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КПКВК 4016030

Паспорт бюджетної програми на 2019 КПКВК 4010160, 4010180, 4013210, 4016011, 4016014, 4016020, 4016030, 4016040, 4017310,  

4017461, 4018230

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік КПКВ 4016020_4016030_4017363

Бюджетні запити на 2020 рік

Паспорти бюджетної програми на 2020 рік

Звіти за 2019 рік

Звіт за 2019 рік Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради

Паспорт бюджетної програми на 2020 рік КПКВК 4016011

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік КПКВК 4016030

Паспорт бюджетної програмимісцевого бюджету на 2020 рік КПКВК 4017461

Паспорт бюджетної програмимісцевого бюджету на 2020 рік КПКВК4016030

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за КПКВК 4016030

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік КПКВК 4016030

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік КПКВК 4016030

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік за КПКВК 4016030

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік КПКВК МБ 4010191

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік КПКВК 4013210, 4016014, 4016030, 4016040, 4016090, 4017461,  4010160, 4018230

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік КПКВК 4010191

Бюджетні запити на 2021-2023 роки

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік КПКВК 4016030

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік КПКВК МБ 4016011, 4016020, 4016030, 4016090, 4017461

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевогот бюджету на 2020 рік

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік

Оцінка ефективності бюджетних програм за 2020 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік КПКВК 4016011

Наказ від 16.03.2021 № 19-к

Бюджетний запит на 2021 рік додатковий (форма 2021-3) КПКВК 4016011

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік КПКВК 4013133

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік КПКВК 4016030

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік КПКВК 4010160

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Паспорт бюджетної програми КПКВК 4016011 на 2021 рік

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік КПКВК 4017363

Бюджетні запити на 2022 рік

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік КПКВК 4016030

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік КПКВК 4017363

Звіти за паспортами бюджетних програм за 2021 рік

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2022

Паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2022

ПОШУК НА САЙТІ

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради @ 2023