1 5 2
prezident rada ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ oda_mykolaiv Корабельний район

Публічна інформація

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію до адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради

 

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, (mk_niza@mkrada.gov.ua) телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку він може отримати у загальному відділі або яка розміщується на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради.

5. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

6. Запит може бути поданий особисто до загального відділу адміністрації Заводського району в робочий час: понеділок – п’ятниця з 8.30 до 17.00 год., пере-рва на обід з 12.30 до 13.00 год.

7. Запит може бути поданий:
- на поштову адресу – 54020, м. Миколаїв, вул. Погранична,9;
- телефаксом – (0512) 369328;
- за телефоном – (0512) 478169.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює головний спеціаліст загального відділу адміністрації Заводського району із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування адміністрації Заводського району, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

ПОШУК НА САЙТІ

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради @ 2020