Лодка 1 5 2

Миколаївська міська рада Адміністрація Інгульського району міста Миколаєва Адміністрація Корабельного району міста Миколаєва Адміністрація Центрального району міста Миколаєва
Погода

ГУ ПФУ в Миколаївській області

Механізм швидкого надання житлових субсидій

 

13 червня 2023 року Уряд ухвалив постанову № 601 “Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, яка дає можливість в рамках експериментального проекту максимально спростити процедуру звернення громадян за житловою субсидією і забезпечити швидке прийняття рішення щодо її надання.

Спрощений механізм звернення за житловою субсидією звільнить  громадян від потреби збирати довідки і витрачати час на заповнення декларації на призначення житлових субсидій.

Уповноваженому члену родини треба буде тільки подати спрощену заяву, в якій зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку, на який мають зараховуватись субсидії у випадку призначення. Далі – органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

В електронній формі спрощене звернення можна буде подати в онлайн-кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України, у мобільному додатку ПФУ, на Порталі Дія.

Також спрощене звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП, що не обмежує населення в способах звернення.

 

Подати спрощену заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму Пенсійним фондом України. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти.

Одночасно залишається можливість звернення з повним пакетом документів за діючим нині механізмом, якщо в заявника є таке бажання.
 

Як реалізовуватиметься новий механізм

Форма заяви максимально спрощується. Необхідно буде внести лише інформацію про членів домогосподарства, адресу проживання (за якою мають нараховуватись субсидії) та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який заявник бажає отримувати виплату. Потім заявник визначає зручний канал для комунікації та підписує спрощену заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або підпису (якщо заява – паперова).

Решту інформації Пенсійний фонд отримуватиме з реєстрів та баз даних державного сегменту завдяки автоматизованому обміну інформацією.

Протягом 10 робочих днів триватиме перевірка домогосподарства на  відповідність вимогам, передбаченим для призначення житлової субсидії, та формування заповненої – замість заявника – повної форми заяви і декларації по кожному домогосподарству.

За результатами розгляду спрощеної заяви та сформованих, на основі інформації з реєстрів та баз даних заяви і декларації, орган Пенсійного фонду прийме рішення про призначення і розмір житлової субсидії (або відмову). І повідомить про це громадянина.

У випадку, якщо за результатами формування декларації, буде з'ясовано, що з певних причин родина не може претендувати на отримання субсидій, заявник матиме 14 днів, щоб на підставі підтверджувальних документів спростувати (доповнити) відомості з офіційних джерел інформації. Після  перевірки фактів, викладених в уточнених документах заявника, Пенсійний фонд України може змінити своє рішення на позитивне. Про це заявника буде поінформовано додатково.

Також, відповідно до прийнятої постанови, для забезпечення житловими субсидіями найбільш вразливих верств населення:

- спрощено критерії їх отримання для прийомних та багатодітних сімей, родин, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, а також сімей, до складу яких входить особа з інвалідністю. Так, при призначенні житлової субсидії не враховуватиметься наявність в таких родин автівок, які є не предметом розкоші, а життєво необхідною річчю;

- не враховуватимуться до сукупного доходу домогосподарств доходи членів родини, які перебувають за кордоном понад 60 днів;

- продовжено на рік існуючий механізм нарахування та виплат житлових субсидій і пільг на оплату ЖКП українцям, житло яких знаходиться в зоні активних бойових дій чи під окупацією.

Крім того, прийнятою постановою внесено зміни до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, а саме:

- для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу - заява подається щороку;

- у разі виникнення обставин, що впливають на надання пільг та їх розмір (зокрема, зміна складу членів сім’ї, на яких поширюються пільги; зміна категорії пільговика; зміна переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання; зміна управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання), пільговик зобов’язаний подати протягом 30 календарних днів до уповноваженого органу нову заяву;

- у разі зміни обставин, що впливають на розмір пільг, проводиться перерахунок розміру пільг з місяця виникнення таких обставин, при цьому якщо необхідно провести перерахунок пільг за минулі періоди строк, за який здійснюється такий перерахунок, не обмежується. Суми пільг, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пільговика або неповідомлення ним про зміну обставин, що впливають на надання пільг, на вимогу уповноваженого органу повертаються пільговиком.

 

Надання деяких соціальних послуг з догляду

та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку

на виробництві та професійного захворювання
 

Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” №1105 від 23.09.1999 (зі змінами) встановлено, що закупівля соціальних послуг, у тому числі на необхідний догляд за потерпілим, здійснюється та розраховується відповідно до оцінки потреб потерпілого відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”.

28 квітня 2023 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову “Деякі питання організації забезпечення соціальними послугами з догляду та медичними послугами потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які їх потребують” №438 (далі — Постанова 438), якою затверджено Порядок організації надання деяких соціальних послуг з догляду та медичних послуг потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (далі - Порядок).

Якщо потерпілому, згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії чи медичним висновком визначено потребу в догляді, Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області надсилає повідомлення про нього виконавчим органам сільських, селищних та міських рад.
 

Відповідно до Порядку, соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник повинен відвідати потерпілого за місцем його проживання з метою:

- проведення оцінювання потреб потерпілого в наданні соціальних послуг з догляду;

- надання переліку надавачів соціальних послуг із місцеперебуванням в адміністративно-територіальній одиниці проживання потерпілого;

- інформування про можливість отримання потерпілим щомісячно компенсації у грошовій формі за наданням соціальних послуг з догляду членом його сім’ї або іншою особою та її розмір, і про можливість заповнення з цією метою заяви за формою, згідно з додатком 1 до Порядку;

- з’ясовує обставини щодо наявності в потерпілого декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

За результатами відвідувань потерпілого соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник:

- організовує взаємодію між потерпілим і надавачем соціальних послуг, якого вибрав потерпілий, з метою укладення договору про надання соціальних послуг з догляду. (Такий договір укладається в паперовій формі);

- у разі необхідності отримання потерпілим медичних послуг, зокрема медичної послуги з надання мобільної паліативної допомоги, у разі наявності в потерпілого декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, інформує про це лікаря, з яким укладено таку декларацію та бере участь в організації взаємодії між потерпілим і лікарем, який надає первинну медичну допомогу.

У разі відсутності в потерпілого декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, сприяє пошуку надавача первинної медичної допомоги та поданню потерпілим декларації про вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу. У разі необхідності спільно з лікарем, який надає первинну медичну допомогу, після видачі направлення на отримання медичної послуги за відповідним напрямом, зокрема з надання мобільної паліативної допомоги, здійснює пошук надавача медичних послуг за цим напрямом і сприяє організації взаємодії між потерпілим і надавачем таких медичних послуг; інформує надавача соціальних послуг, з яким потерпілий планує укласти договір про надання соціальних послуг з догляду.

У разі коли потерпілий виявив бажання отримувати компенсацію у грошовій формі за надання соціальних послуг з догляду членом його сім’ї або іншою особою, соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник надає йому допомогу в заповненні заяви (за встановленою формою) та передає заяву до територіального органу Пенсійного фонду України для проведення фінансування компенсації та її виплати, починаючи з місяця подання заяви.

Розмір щомісячної компенсації за надання соціальних послуг потерпілому, який є особою з інвалідністю I групи або особою, яка згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії чи медичним висновком про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі не здатна до самообслуговування і потребує постійного стороннього догляду, та якому соціальні послуги надаються членом його сім’ї або іншою особою, становить половину розміру мінімальної заробітної плати.

 

Пільги на комунальні послуги багатодітним сім’ям

 

Багатодітні сім’ї мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг (стаття 13 Закону України “Про охорону дитинства”).

На які послуги надаються пільги?

Родинам, які виховують трьох і більше дітей, надається 50-відсоткова знижка:

на оплату житла в межах норм, передбачених законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);

на користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб (в межах норм та соціальних нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України);

на вартість палива (у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення).

Пільги надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Призначається пільга на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає.

Важливо!

Зазначена пільга може бути надана за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за попередні шість місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім’ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги (у 2023 році це 3760 грн).

 

Які документи подати?

Документом, що підтверджує право багатодітної сім’ї на отримання пільг, є відповідне посвідчення. На його підставі багатодітна родина включається до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Багатодітним сім’ям, інформація про яких є в Реєстрі, пільга з оплати житлово-комунальних послуг оформляється на підставі:

заяви про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

декларації про доходи сім’ї пільговика;

довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі (у разі оформлення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу).

У разі звернення за наданням пільги не за зареєстрованим, а за фактичним місцем проживання, до заяви додаються документи, що підтверджують факт проживання пільговика та членів його сім’ї за фактичною адресою (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, договір оренди житла тощо).

Як звернутися?

Подати необхідні документи до Фонду можна в один із способів:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія. 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ: ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ

 

ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ НАДАЮТЬСЯ ЗАЯВА ТА ДЕКЛАРАЦІЯ (ЗА ВСТАНОВЛЕНИМИ ФОРМАМИ).

Залежно від обставин можуть надаватись інші документи (за наявності):

договір наймання (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;
копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання договору.

У разі потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті, наприклад: документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання, зокрема, довідки, виписки про проживання без прописки, і тому числі, довідку внутрішньо переміщеної особи.

Людина, яка звертається за призначенням субсидії, пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства чи відповідну посвідку).

Важливо!

Способи подачі документів:

особисто, через обраний (зручний, найближчий) сервісний центр Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
поштою, на адресу органу Фонду;

online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

 

Шановні громадяни!
 

Якщо у вас виникли питання щодо призначення/перерахунку/виплати пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат ви можете звернутись за телефонами “гарячих ліній”, які працюють в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області.
 

Мобільні телефони “гарячих ліній” для жителів міста Миколаєва та Миколаївської області: +380686687809; +380502678424; +380930154679; +380997749397; +380960250663; +380934837662.
КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОН М. МИКОЛАЇВ - (0512) 63 48 38;
М. БАШТАНКА, М. СНІГУРІВКА - (05158) 2 76 71;

М. ВОЗНЕСЕНСЬК - (05134) 3 27 51; +380976163648;
СМТ БРАТСЬКЕ - (05131) 9 25 86; +380976163648;
СМТ ВЕСЕЛИНОВЕ - (05163) 2 11 60; +380976163648;
СМТ КРИВЕ ОЗЕРО - (05133) 2 27 92;
СМТ ВРАДІЇВКА - (05135) 9 62 15;
СМТ ДОМАНІВКА - (05152) 9 17 70;
М. ОЧАКІВ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН (МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) - (05154) 3 00 81, +380963610749;
СМТ БЕРЕЗАНКА - (05153) 2 16 31, +380963610749;
М. ПЕРВОМАЙСЬК - (05161) 7 51 70, +380993431448;
М. НОВИЙ БУГ - (05151) 9 32 70;
СМТ БЕРЕЗНЕГУВАТЕ - (05168) 9 17 56;
СМТ КАЗАНКА - (05151) 9 32 70;
М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК - (05136) 5 87 62;
СМТ АРБУЗИНКА - (05132) 3 12 39;
М. НОВА ОДЕСА - (05167) 2 15 86;
СМТ ЄЛАНЕЦЬ - (05159) 9 14 07.

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ СЕКТОРУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ: (0512) 44 14 05

 

 

Перерахунок пенсії з 01 липня 2023 року.


З 1 липня Пенсійним фондом Миколаївщини, відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році” вперше автоматично (без звернень пенсіонерів) на 19,7 % підвищено пенсії особам, яким призначено пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність" строк призначення яких до 31.12.2022 включно.


Це другий етап індексації, передбачений зазначеною постановою. З 1 березня поточного року більшість видів пенсій вже проіндексували.


В липні, за матеріалами пенсійних справ, перераховано спецпенсії для 447 жителів Миколаївщини, середній розмір підвищення склав 1048,62 грн.

 

 

Право пенсіонера на пільгу з оплати комунальних послуг визначає колишнє місце роботи та місце проживання.


Право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості.


Хто має право?
Користуватись пільгою, в межах встановлених норм, мають право колишні:
•педагогічні працівники;
•медичні та фармацевтичні працівники;
•спеціалісти із захисту рослин;
•працівники музеїв, бібліотек;
•працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
Членам сім’ї пільговика зазначена пільга не надається.


Пільга залежить від доходу.
Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (в 2023 році це 3760 грн).
Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця визначення такого права. 


Необхідні документи:
Довідка або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями. 
На підставі наданих документів інформація про пільговика вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (Реєстр).
Для призначення пільги пенсіонерам, які перебувають на обліку в Реєстрі, потрібно надати:
– заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;
– документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.


 Як звернутися.
Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один із способів:
•особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
•поштою, на адресу органу Фонду;
•online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

 

 

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною

 

Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам визначено Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 № 1105 в редакції Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”” від 21.09.2022 р. № 2620 (далі — Закон № 2620).

Допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною, дитиною віком до трьох років та дитиною-інвалідом до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною надається застрахованій особі у формі страхових виплат, які повністю або частково компенсують втрату заробітної плати (доходу) та виплачується з першого дня непрацездатності за рахунок коштів Пенсійного фонду України (Стаття 15
 Закону № 2620).

Підставою для призначення допомоги по догляду за хворою дитиною є виданий у встановленому порядку або сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності.

Листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд за хворою дитиною. Зрозуміло, що це має бути офіційне працевлаштування для того щоб мати статус застрахованої особи.

Порядок видачі паперових листків непрацездатності для догляду за хворою дитиною визначає Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455.

Оформлення електронних лікарняних регулюється Порядком видачі   (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затверджений наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234.

Листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років формується (видається) на період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж на 14 календарних днів. Після 14 днів лікарняний вже не виписується, а видається медична довідка, яка є підставою для того щоб отримати на роботі відпустку без збереження заробітної плати.

При стаціонарному лікуванні хворої дитини листок непрацездатності формується (видається) на період, коли дитина потребує індивідуального догляду за висновком лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК). Строк у цьому випадку може бути не до кінця перебування дитини у лікарні, а лише до того часу поки комісія визначить доцільним індивідуальний догляд.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною виплачується, якщо дитина ще не досягла 14 років. Але слід пам’ятати, що законодавством передбачено також виплату цієї допомоги по догляду за хворим членом сім’ї і відповідно, якщо дитині більше 14 років, застрахована особа має право отримати ці виплати. Водночас строк лікарняних, а відповідно і розмір виплат будуть значно меншими.

Листок непрацездатності для догляду за хворим членом сім’ї, у тому числі за дитиною, якій уже виповнилось 14 років, видають на строк до 3-х днів. Але залежно від побутових обставин та важкості перебігу захворювання, термін може бути подовженим до 7 днів.

Для догляду за дитиною, яка має статус постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС, лікарняний видається на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування.

У разі хвороби двох або більше дітей у сім'ї одночасно для догляду за ними видається один лікарняний. Якщо в періоді звільнення від роботи по медичній довідці за хворою дитиною захворіла друга дитина або виникло нове (не пов’язане з попереднім) захворювання у першої дитини, то довідка закривається і видається новий лікарняний. У разі хвороби (пологів) матері, опікуна або іншого члена сім’ї, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років чи виховує дитину з інвалідністю до 18 років, листок непрацездатності видають іншій працюючій особі, яка доглядає за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю до 18 років на період, коли мати за медичним висновком лікаря не може здійснювати догляд за дитиною, а також у випадку необхідності догляду за другою хворою дитиною.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за дитиною не надається за період перебування застрахованої особи:

- у щорічній (основній чи додатковій) відпустці;

- відпустці без збереження заробітної плати;

- творчій відпустці;

- додатковій відпустці у зв'язку з навчанням.

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону № 2620 уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є Пенсійний фонд України.

Згідно з частиною 1 статті 26 Закону № 2620 фінансування страхувальників для надання страхових виплат за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою непрацездатності застрахованим особам здійснюється територіальними органами уповноваженого органу управління. Підставою для фінансування страхувальників є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок.

Заяви-розрахунки подаються страхувальником через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або вебпортал електронних послуг пенсійного фонду України (через особистий кабінет).

Фінансування страхувальників здійснюється протягом трьох робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

ПОШУК НА САЙТІ

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради @ 2023