Лодка 1 5 2

Миколаївська міська рада Адміністрація Інгульського району міста Миколаєва Адміністрація Корабельного району міста Миколаєва Адміністрація Центрального району міста Миколаєва

Пам'ятка виборця


 

Увага! Корисна інформація

 

Якшо Вам виповнилося 18 років

Якщо Ви змінили зареєстроване місце проживання

Якщо на минулих виборах Ви не знайшли себе у списках

 Якщо Ваші дані були записані з помилками

просимо Вас звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців
 

Перевірте свої дані у Державному реєстрі виборців

   Персональні дані громадян включених до Державного реєстру виборців є захищеними і тому інформація щодо змісту персональних даних телефоном не розповсюджується.

     Інформація щодо персональних даних надається лише за письмовим зверненням виборця відповідно до ст.20, ст.21 Закону «Про Державний реєстр виборців» і лише у передбаченому цими статтями обсязі.

     Під час особистого звернення до відділу при собі необхідно мати паспорт громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України. У разі зміни прізвища – також документ, що підтверджує ці зміни.

     Також можливо перевірити свої персональні дані на офіційному веб-сайті “Державний реєстрв виборців” (www.drv.gov.ua) через програмний ресурс “Особистий кабінет виборця”.

 

Наша адреса: м. Миколаїв,  вул. Погранична, 9, каб. № 9, 7 (приміщення адміністрації Заводського району)

 

   режим роботи:              понеділок — п'ятниця                  8:30 — 17:00 

                                                 обідня перерва                     12:30 — 13:00

 

тел. для довідок: (0512) 47-34-58, 47-79-49, 47-57-45

 

 З метою забезпечення виконання повноважень, визначених Законом України "Про державний реєстр виборців" Миколаївська міська рада 12.06.2008р. прийняла рішення № 24/9 "Про перерозподіл штатної чисельності виконавчих органів Миколаївської міської ради", яким було передбачено створення відділів ведення Реєстру виборців в районах міста Миколаєва.

   3 липня 2008 року в адміністрації Заводського району створено відділ ведення державного реєстру виборців адміністрації Заводського району виконкому Миколаївської міської ради. Відділ ведення Державного реєстру виборців у Заводському районі є структурним підрозділом Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради.

   Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, голови обласної держадміністрації, міської ради, виконавчого комітету міської ради та міського голови, голови адміністрації, регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також положенням про відділ. 

   Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:
- ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території Заводського району міста Миколаєва;
- складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

  Відділ ведення Державного реєстру виборців адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради складається із:
- начальника відділу;
- заступника начальника відділу;
- трьох головних спеціалістів.

   Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру; 
2) веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру; 
3) взаємодіє з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його ведення;
4) установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу  та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець; 
5) надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;
6) надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;
7) проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;
8) здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру;
9) забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;
10) надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
11) розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців";
12) проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;
13) здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

      Державний реєстр виборців – це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

 

       Основними засадами ведення Реєстру є:

 - законність і пріоритет прав людини;

 - загальний характер Реєстру;

 - повнота і цілісність відомостей Реєстру; - достовірність відомостей Реєстру; - однократність включення виборця до Реєстру; - постійність Реєстру; - публічний характер Реєстру; - поновлювальність відомостей Реєстру; - захищеність Реєстру.

        Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова. Для транслітерації українською мовою прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.

 

       Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців

     Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України при створенні та веденні Реєстру забезпечують захист Реєстру: захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

     Розпорядник Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов’язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру, який, зокрема, передбачає персональну відповідальність осіб, уповноважених виконувати дії щодо ведення Реєстру, за дотримання вимог Закону.

 

    За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини законами встановлюється адміністративна, кримінальна та інша юридична відповідальність.  

 

         Кожен виборець має право

  • подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

  • отримувати інформацію про своє включення (невключен-ня) чи включення (невклю-чення) інших осіб до Реєстру;

  • отримувати інформацію про використання своїх персо-нальних даних, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього;

  • одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Реєстру;

  • звертатися до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

  • оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;

  • захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час при ведення Реєстру.

  • Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які відносяться до Реєстру.

  • У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення

 

 

Заява особи щодо зміни виборчої адреси виборця

Заява особи щодо тимчасової зміни місця голосування виборця


 

Постійно діючі виборчі дільниці Заводського району.

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради @ 2024