Лодка 1 5 2

Миколаївська міська рада Адміністрація Інгульського району міста Миколаєва Адміністрація Корабельного району міста Миколаєва Адміністрація Центрального району міста Миколаєва

Інформація для багатодітних сімей

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ БАТЬКІВ

ТА ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї

 

Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства», багатодітна сім'я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

До складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї є документами, що підтверджують їх статус на право отримання пільг згідно з Законом України «Про охорону дитинства» та іншими законодавчими актами.

Посвідчення видаються безоплатно.

Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з 6 років. Після досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється друга фотографія.

Строк дії посвідчення визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї і встановлюється з урахуванням перебування в сім'ї не менше трьох дітей у віці до 18 років.

Строк дії посвідчення дитини з багатодітної сім'ї визначається до досягнення дитиною 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повноліття раніше (вагітність, шлюб, перебування у місцях позбавлення волі).

До складу багатодітної сім'ї входять діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Ця норма продовжує термін дії посвідчень батьків та дітей з багатодітних родин тим сім’ям, які мають троє дітей, старшій з яких вже виповнилося 18 років та, відповідно, продовжує термін одержання цією сім’єю усіх передбачених законодавством пільг.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ НАДАННЯ (ОТРИМАННЯ) ПОСЛУГИ

З ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ БАТЬКІВ ТА ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї

 

1. Письмова заява батька або матері про видачу посвідчень.

2. Копії свідоцтв про народження дітей.

3. Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі та місце реєстрації.

4. Копії ідентифікаційних кодів батьків.

5. Копія свідоцтва про одруження.

6. Довідка про реєстрацію кожного члена сім’ї / довідка про склад сім’ї (оригінал).

7. Фотокартки (батьків та дітей старше 6 років по 2 шт.) розміром 3х4 см.

8. Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення уповноваженим органом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різними місцями проживання).

9. Копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

10. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного,  вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання).

11. Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання).

12. У разі народження дитини за межами України – копія свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

13. За необхідності документи, що свідчать про зміну даних членів сім’ї: прізвища, імені, по батькові тощо.

Документи подаються особисто батьками.

Разом з копіями необхідно надавати оригінали документів для звірки.

Посвідчення видаються протягом місяця від дати написання заяви та подання всіх необхідних документів.

Посвідчення видаються тільки батькам.

 

ПІЛЬГИ ДЛЯ БАГАТОДІТНИХ РОДИН

 

Законом України «Про охорону дитинства» встановлені такі пільги на оплату житлово-комунальних послуг для багатодітних сімей:

- 50% знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.метр загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку)  та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

- 50 % знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб в межах норм, визначених законодавством;

- 50 % знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у разі якщо відповідні будинки не мають централізованого опалення.

Але слід враховувати, що вищезгадані пільги для багатодітних сімей надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (з 1 січня 2019 року - 2690 грн).

 

ПІЛЬГИ ДЛЯ ДІТЕЙ З БАГАТОДІТНИХ РОДИН

 

- безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

- щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

- безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньо-районних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

- безкоштовне отримання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок»;

- 50 % знижка за перебування та харчування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах.

 

ДО УВАГИ БАГАТОДІТНИМ СІМ’ЯМ

 

1. Для подовження строку дії посвідчень (в разі народження дитини) до відділу з гуманітарних питань та спорту подаються документи, зазначені в Переліку.

2. У разі досягнення дитиною 6-річного віку необхідно звернутися до відділу з гуманітарних питань та спорту та отримати посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

3. У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка. Для цього необхідно звернутися до відділу з гуманітарних питань та спорту.

4. Для подовження терміну дії посвідчень батьків та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї в зв’язку з навчанням дитини старше 18 років, до відділу з гуманітарних питань та спорту подається довідка з місця навчання дитини із зазначенням строку закінчення навчального закладу.

5. Довідка з місця навчання дитини з багатодітної родини старше 18 років надається кожні щопівроку до закінчення навчання.

6. Про втрату посвідчення необхідно обов'язково повідомити відділ з гуманітарних питань та спорту.

7. У разі втрати посвідчення батьків/дітей з багатодітної сім'ї додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації.

8. У разі пошкодження, втрати посвідчення або заміни прізвища, імені та по батькові, встановлення розбіжностей у записах видається нове посвідчення після подання усіх документів, передбачених законодавством для його видачі (згідно з Переліком).

9. У разі закінчення строку дії, а також пошкоджені посвідчення повертаються до органу, що видав посвідчення.

 

Зразок заяви про видачу посвідчення батьків

та дитини з багатодітної сім'ї

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                          Віктору Дмитруку

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу видати мені, ______________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові повністю)

і моєму чоловікові, _______________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові повністю)

посвідчення батьків багатодітної сім’ї та видати посвідчення моїм дітям:

____________________________________, ________________ року народження;          (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

____________________________________, ________________ року народження;

         (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

____________________________________, ________________ року народження;          (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

як дітям з багатодітної родини.

 

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

 

Зразок заяви про видачу посвідчення дитини

з багатодітної сім'ї

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                           Віктору Дмитруку

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу видати посвідчення дитини з багатодітної сім’ї посвідчення моєму синові (моїй дочці) _________________________________________________,                                        (прізвище, ім’я, по батькові повністю)                

__________________, у зв’язку з досягненням ним (нею) шестирічного віку.

(дата народження)

 

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

 

Зразок заяви про продовження терміну дії посвідчення дитини з багатодітної сім'ї

у зв’язку з досягненням 14-річного віку

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                           Віктору Дмитруку

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу продовжити строк дії посвідчення дитини з багатодітної сім’ї моєму синові (моїй дочці) ___________________________________________,                                                    (прізвище, ім’я, по батькові повністю)    

_______________, у зв’язку з досягненням ним (нею) чотирнадцятирічного віку.

(дата народження)

 

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

 

 

 

Зразок заяви про продовження терміну дії посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї

у зв’язку з навчанням дитини старше 18 років

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                         Віктору Дмитруку

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу продовжити строк дії посвідчення батьків багатодітної родини

________________________________________________________________

                                      (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

та строк дії посвідчення дітей з багатодітної родини

_____________________________________________, __________________

                  (прізвище, ім’я, по батькові повністю)                             (дата народження)

____________________________________, ____________________

         (прізвище, ім’я, по батькові повністю)                 (дата народження)

на підставі того що мій син (дочка) _________________________________

                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

навчається на _____ курсі ___________________________ факультету ________________________________________ з денною формою навчання.

            (повна назва навчального закладу)

 

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

 

Зразок заяви про внесення до посвідчення батьків багатодітної сім'ї новонародженої дитини

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                         Віктору Дмитруку

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу внести до посвідчення батьків багатодітної сім'ї ________________________________________________________________,

                                      (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

новонароджену дитину _______________________________, ________________                                  (прізвище, ім’я, по батькові повністю)          (дата народження)

та продовжити строк дії посвідчення.

 

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

 

Зразок заяви про внесення до посвідчення батьків

багатодітної сім'ї чоловіка (дружини)

на підставі зареєстрованого шлюбу

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                         Віктору Дмитруку

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу внести до посвідчення батьків багатодітної сім'ї _______________________________________________________________,

                                      (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

мого чоловіка (дружину)_______________________________________________,

              (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

 в зв’язку з тим, що ми перебуваємо у зареєстрованому шлюбі та разом виховуємо трьох дітей.

 

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

 

Зразок заяви про повторну видачу посвідчення батьків (дитини) з багатодітної сім'ї

у зв’язку з втратою

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                           Віктору Дмитруку

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу повторно видати мені, ______________________________________,

                                                 (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

посвідчення батьків багатодітної сім’ї та повторно видати посвідчення дитини з багатодітної родини моєму синові (дочці) ________________________________,

                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

________________ у зв’язку з втратою.

(дата народження)

        

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

   

Почесне звання України «Мати-героїня»

 

Почесне звання «Мати-героїня» є державною нагородою України.

 

Присвоєння почесного звання «Мати-героїня»  провадиться Указом Президента України.

 

Присвоєння почесного звання «Мати-героїня» вдруге та посмертно не провадиться.

 

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених дітей. Зазначимо, що п'ятій дитині обов’язково повинно бути вісім років.

 

При цьому береться до уваги вагомий особистий внесок багатодітної матері у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. (Указ Президента від 29.06.2001 № 476/2001).

 

Звертаємо увагу, що присвоєння зазначеного звання надається тим жінкам, які відмінно виконали свій материнський (батьківський) обов'язок щодо виховання дитини, піклування про її здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювали належні умови для розвитку її природних здібностей, поважали гідність дитини, готували її до самостійного життя та праці.

 

Для отримання почесного звання «Мати-героїня» потрібно звернутися до відділу з гуманітарних питань та спорту адміністрації Заводського району (м.Миколаїв, вул. Погранична, 9, тел.:47-64-93) та подати такі документи:

 

-     копію паспорта матері (1, 2, 3, 4, 10, 11 сторінки);

-     заяву-згоду на обробку персональних даних;

-     копії свідоцтв про народження дітей (паспорта);

-     у разі смерті дитини - копію свідоцтва про смерть. У разі, якщо в свідоцтві про смерть дитини не вказано причину смерті, до основного пакету документів обов’язково необхідно додавати копію довідки про причину смерті дитини;

- довідка з місця реєстрації членів сім'ї;

-  довідки з районних (міських) відділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області стосовно наявності  (відсутності) покарань та приводів батьків та дорослих дітей;

-  довідка служби у справах дітей щодо того, чи перебуває сім’я на обліку в службі, як така, що знаходиться в кризовому становищі;

-  характеристика жінки (з місця роботи або соціально-побутова);

-  копія трудової книжки матері;

-  характеристики всіх дітей (з місця навчання, роботи);

- копії грамот, дипломів, подяк, інших документів, що підтверджують заслуги матері та дітей (якщо є);

- копія свідоцтва про медаль материнства (якщо є).

 

Перелік документів не є вичерпним, адже встановлюється у кожному випадку індивідуально!

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради @ 2024