1 5 2
prezident rada kmu Державна міграційна служба України ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ Міністерство юстиції України oda_mykolaiv gorsovet Єдиний державний веб-портал відкритих даних Корабельний район nalogovay

Інформація для багатодітних сімей

Інформація щодо видачі посвідчень батьків

та дитини з багатодітної сім’ї

     Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства», багатодітна сім'я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. 
   До складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
   Посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї є документами, що підтверджують їх статус на право отримання пільг згідно
з Законом України «Про охорону дитинства» та іншими законодавчими актами.

 •      Посвідчення видаються безоплатно.

 •    Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з 6 років. Після досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється друга фотографія.

 •     Строк дії посвідчення визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї і встановлюється з урахуванням перебування в сім'ї не менше трьох дітей у віці до 18 років.

 •    Строк дії посвідчення дитини з багатодітної сім'ї визначається до досягнення дитиною 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повноліття раніше (вагітність, шлюб, перебування у місцях позбавлення волі).

 •    До складу багатодітної сім'ї входять діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Ця норма продовжує термін дії посвідчень батьків та дітей з багатодітних родин тим сім’ям, які мають троє дітей, старшій з яких вже виповнилося 18 років та, відповідно, продовжує термін одержання цією сім’єю усіх передбачених законодавством пільг.

 

Багатодітним сім’ям надаються такі пільги:

Відповідно до Закону України від 19.05.2009 р. № 1343-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», який набув чинності з 1 січня 2010 року, для багатодітних сімей (виховують від 3-х і більше дітей) передбачено низку пільг для батьків і дітей до 18 років.

Багатодітні родини мають право на отримання пільг:

 • 50% знижка плати за користування житлом (квартплата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. м загальної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. м на сім'ю);
 • 50% знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги)та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб в межах норм, визначених законодавством;
 • 50% знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
 •  50% знижка абонентської плати за користування телефоном, а також позачергове встановлення квартирних телефонів.

Діти із багатодітних сімей мають право на наступні пільги:

 • право на безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризацію в державні та комунальні заклади охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсацію витрат на зубопротезування;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію;
 • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, утому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
 • безкоштовне отримання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок»;
 • діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності усіх рівнів акредитації, за умови, що певний кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.

 

Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги

з видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї

 

1. Письмова заява батька або матері про видачу посвідчень.

2. Копії свідоцтв про народження дітей.

3. Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі та місце реєстрації.

4. Копії ідентифікаційних кодів батьків.

5. Копія свідоцтва про одруження.

6. Довідка про склад сім’ї (оригінал).

7. Фотокартки (батьків та дітей старше 6 років по 1 шт.) розміром 3х4 см.

8. Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення уповноваженим органом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різними місцями проживання).

9. Копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

10. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного,  вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання).

11. Довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання).

12. У разі народження дитини за межами України – копія свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

13. За необхідності документи, що свідчать про зміну даних членів сім’ї: прізвища, імені, по батькові тощо.

 

 • Документи подаються особисто батьками.
 • Разом з копіями необхідно надавати оригінали документів для звірки.
 • Посвідчення видаються протягом місяця від дати написання заяви та подання всіх необхідних документів.
 • Посвідчення видаються тільки батькам.
 • Для отримання посвідчень необхідно мати при собі паспорт.

 

Правила користування посвідченнями батьків та дитини з багатодітної сім'ї

 

1. Посвідчення бажано обгорнути.

2. У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка. Для цього необхідно звернутися до органу, що видав посвідчення.
3. Для подовження строку дії посвідчень (в разі народження дитини) до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту подаються документи, зазначені в переліку.

4. Для продовження терміну дії посвідчень батьків та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї в зв’язку з навчанням дитини старше 18 років, до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту подається довідка з місця навчання дитини з зазначенням строку закінчення навчального закладу та документи, зазначені в переліку.

5. Довідка з місця навчання дитини з багатодітної родини старше 18 років надається кожні півроку до закінчення навчання.

6. Про втрату посвідчення необхідно обов'язково повідомити відділ у справах молоді, культури, сім'ї та спорту.

7. У разі втрати посвідчення батьків багатодітної сім'ї батьками додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації.

8. У разі пошкодження, втрати посвідчення або заміни прізвища, імені та по батькові, встановлення розбіжностей у записах видається нове посвідчення після подання усіх документів, передбачених законодавством для його видачі (згідно з переліком).

9. У разі закінчення строку дії, а також пошкоджені посвідчення повертаються до органу, що видав посвідчення.

 

Зразок заяви про видачу посвідчення батьків

та дитини з багатодітної сім'ї

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                          Дмитруку В.М

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу видати мені, ______________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові повністю)

і моєму чоловікові, _______________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові повністю)

посвідчення батьків багатодітної сім’ї та видати посвідчення моїм дітям:

____________________________________, ________________ року народження;          (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

____________________________________, ________________ року народження;

         (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

____________________________________, ________________ року народження;          (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

як дітям з багатодітної родини.

 

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

 

Зразок заяви про видачу посвідчення дитини

з багатодітної сім'ї

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                           Дмитруку В.М

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу видати посвідчення дитини з багатодітної сім’ї посвідчення моєму синові (моїй дочці) _________________________________________________,                                        (прізвище, ім’я, по батькові повністю)                

__________________, у зв’язку з досягненням ним (нею) шестирічного віку.

(дата народження)

 

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

 

Зразок заяви про продовження терміну дії посвідчення дитини з багатодітної сім'ї

у зв’язку з досягненням 14-річного віку

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                           Дмитруку В.М.

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу продовжити строк дії посвідчення дитини з багатодітної сім’ї моєму синові (моїй дочці) ___________________________________________,                                                    (прізвище, ім’я, по батькові повністю)    

_______________, у зв’язку з досягненням ним (нею) чотирнадцятирічного віку.

(дата народження)

 

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

 

 

 

Зразок заяви про продовження терміну дії посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї

у зв’язку з навчанням дитини старше 18 років

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                         Дмитруку В.М.

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу продовжити строк дії посвідчення батьків багатодітної родини

________________________________________________________________

                                      (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

та строк дії посвідчення дітей з багатодітної родини

_____________________________________________, __________________

                  (прізвище, ім’я, по батькові повністю)                             (дата народження)

____________________________________, ____________________

         (прізвище, ім’я, по батькові повністю)                 (дата народження)

на підставі того що мій син (дочка) _________________________________

                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

навчається на _____ курсі ___________________________ факультету ________________________________________ з денною формою навчання.

            (повна назва навчального закладу)

 

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

Зразок заяви про внесення до посвідчення батьків багатодітної сім'ї новонародженої дитини

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                         Дмитруку В.М.

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу внести до посвідчення батьків багатодітної сім'ї ________________________________________________________________,

                                      (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

новонароджену дитину _______________________________, ________________                                  (прізвище, ім’я, по батькові повністю)          (дата народження)

та продовжити строк дії посвідчення.

 

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

Зразок заяви про внесення до посвідчення батьків

багатодітної сім'ї чоловіка (дружини)

на підставі зареєстрованого шлюбу

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                         Дмитруку В.М

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу внести до посвідчення батьків багатодітної сім'ї _______________________________________________________________,

                                      (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

мого чоловіка (дружину)_______________________________________________,

              (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

 в зв’язку з тим, що ми перебуваємо у зареєстрованому шлюбі та разом виховуємо трьох дітей.

 

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

Зразок заяви про повторну видачу посвідчення батьків (дитини) з багатодітної сім'ї

у зв’язку з втратою

 

                                                                                          Голові адміністрації

                                                                           Заводського району

                                                                           Дмитруку В.М

                                                                           _______________________

                                                                                    ПІБ (повністю)

                                                                           що проживає за адресою:

                                                                           _______________________

                                                                                    (домашня адреса)

                                                                           _______________________

                                                                                    (телефон)

 

Заява

 

Прошу повторно видати мені, ______________________________________,

                                                 (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

посвідчення батьків багатодітної сім’ї та повторно видати посвідчення дитини з багатодітної родини моєму синові (дочці) ________________________________,

                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

________________ у зв’язку з втратою.

(дата народження)

        

         Даю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

_________________                                                   ___________________

            (дата)                                                                                                           (підпис)

 

 

ПОШУК НА САЙТІ

 

Адміністрація Заводського району @ 2020