Лодка 1 5 2

Миколаївська міська рада Адміністрація Інгульського району міста Миколаєва Адміністрація Корабельного району міста Миколаєва Адміністрація Центрального району міста Миколаєва
Погода

Мешканцям району

Адміністрація Заводського району попереджає 

Відповідно до "Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м.Миколаєві", затвердженими рішенням Миколаївської міської ради від 19.04.2007 № 12/21 п.2.6.:

 

 п.2.6.На території міста не допускається складування побутових відходів і будівельного сміття, відходів виробництва, тари, спилу дерев, опалого листя, снігу в невстановлених для цього місцях.

На час ремонту будинків або квартир в багатоповерхових будинках особи, що проводять ремонт, узгоджують з балансоутримувачем, а власники приватних домоволодінь – з адміністрацією району місце для тимчасового складування будівельних матеріалів і будівельного сміття на час проведення ремонту з періодичністю вивозу не рідше 1 разу на тиждень.

 

 Для отримання дозволу на тимчасове складування будівельних матеріалів і будівельного сміття необхідно звернутися до адміністрації Заводського району (вул. Чигрина, 9, кабінет № 8, тел. 36-24-09). При собі мати паспорт.

 

 Адміністрація Заводського району попереджає, що за самовільне складування будівельних матеріалів і сміття, відповідно до вищевказаних Правил (п. 12.2.9), власники квартир в багатоповерхових будинках та власники приватних будинків несуть відповідальність за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення з накладенням штрафу на фізичних осіб від 340 до 1360 гривень, на посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.

 


Зразки документів

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
23.03.2012 № 158

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 квітня 2012 р. 
за № 530/20843

 

СТАНДАРТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

З ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ БАТЬКІВ ТА ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Закону України "Про охорону дитинства",постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї".

1.2. Цей Стандарт визначає механізм видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї (далі - посвідчення).

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, - структурні підрозділи районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, що забезпечують реалізацію державної політики з питань сім'ї (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноважених органів.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

 

Одержувачем послуги є батьки та діти з багатодітної сім'ї (далі - особи) відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону дитинства".

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги, та вимоги до заяви

 

3.1. Для отримання посвідчення особи подають:

заяву батька або матері про видачу посвідчень;

копії свідоцтв про народження дітей;

копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

довідку про склад сім’ї;

фотокартки (батьків та дітей по 1 шт.) розміром 30х40 мм;

довідку про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення уповноваженим органом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різними місцями проживання);

за необхідності документи, що свідчать про зміну даних членів сім’ї: прізвища, імені, по батькові тощо.

3.2. У разі втрати посвідчення видається його дублікат на підставі документів, зазначених у пункті 3.1 цього розділу.

 

ІV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

 

4.1. Для надання послуги особи звертаються до уповноважених органів за принципом „єдиного вікна” або до виїзного „мобільного соціального офісу”.

4.2. Час подання запиту на надання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або роботи „мобільного соціального офісу”.

4.3. Черговість подання запиту на надання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або роботи „мобільного соціального офісу”.

 

V. Склад і послідовність дій одержувача та уповноваженого органу, опис етапів надання послуги

 

5.1. Особа, яка потребує послуги, подає заяву з необхідними документами, визначеними розділом III цього Стандарту, до уповноваженого органу за місцем реєстрації особи, якій надаються соціальні послуги, або до „мобільного соціального офісу”.

5.2. Прийом документів здійснює спеціаліст з прийому за принципом „єдиного вікна” органу праці та соціального захисту населення або „мобільного соціального офісу”.

5.3. Спеціаліст з прийому проводить співбесіду із заявником та приймає від нього заяву та документи до неї, яку реєструє у журналі реєстрації заяв.

5.4. Спеціаліст з прийому під час прийому документів:

перевіряє правильність заповнення бланка заяви та повноту документів, необхідних для надання послуги;

видає заявникові повідомлення (відривний талон, розписку) про прийняття заяви та документів.

5.5. У випадку коли до заяви надано не всі необхідні документи, спеціаліст з прийому надає роз’яснення, які документи повинні бути подані заявником.

 

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

 

Видача посвідчення здійснюється протягом одного місяця після подання заявником документів.

 

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги

 

Подання документів до заяви не в повному обсязі.

 

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

 

Отримання посвідчення.

 

IХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

 

Послуга щодо видачі посвідчень надається безоплатно.

 

Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

 

На веб-сайтах уповноважених органів розміщується перелік документів, необхідних для отримання посвідчення, та місцезнаходження уповноваженого органу та години прийому документів.

 

ХІ. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

 

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

 

ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

 

Шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом ІV цього Стандарту.

 

ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

 

13.1. Закон України „Про охорону дитинства”.

13.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї".

13.3. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 29 червня 2010 року № 1947 „Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2010 року за № 531/17826.

 

Директор Департаменту 
соціальних послуг                                        

 І. Тарабукіна

 


Зразки заяв

ЗАЯВА ПРО ВИДАЧУ ПОСВІДЧЕННЯ БАТЬКІВ ТА ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї
ЗАЯВА РО ВИДАЧУ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї
ЗАЯВА ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї У ЗВ’ЯЗКУ З ДОСЯГНЕННЯМ 14-РІЧНОГО ВІКУ
ЗАЯВА ПРО ВНЕСЕННЯ ДО ПОСВІДЧЕННЯ БАТЬКІВ БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ
ЗАЯВА ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ПОСВІДЧЕННЯ БАТЬКІВ ТА ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї У ЗВ’ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ ДИТИНИ СТАРШЕ 18 РОКІВ
ЗАЯВИ ПРО ПОВТОРНУ ВИДАЧУ ПОСВІДЧЕННЯ БАТЬКІВ (ДИТИНИ) З БАГАТОДІТНОЇ СІМ'ЇУ ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ 
ЗАЯВИ ПРО ВНЕСЕННЯ ДО ПОСВІДЧЕННЯ БАТЬКІВ БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї ЧОЛОВІКА (ДРУЖИНИ) НА ПІДСТАВІ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ШЛЮБУ

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ

БАТЬКІВ ТА ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї

Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства», багатодітна сім'я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

До складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

 

Посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї є документами, що підтверджують їх статус на право отримання пільг згідно з Законом України «Про охорону дитинства» та іншими законодавчими актами.

 

 • Посвідчення видаються безоплатно.

 • Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з 6 років. Після досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється друга фотографія.

 • Строк дії посвідчення визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї і встановлюється з урахуванням перебування в сім'ї не менше трьох дітей у віці до 18 років.

 • Строк дії посвідчення дитини з багатодітної сім'ї визначається до досягнення дитиною 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повноліття раніше (вагітність, шлюб, перебування у місцях позбавлення волі).

 • З 1 січня 2012 року набрала чинності норма, передбачена ч. 11 ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства», згідно з якою до складу багатодітної сім'ї входять діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Ця норма продовжує термін дії посвідчень батьків та дітей з багатодітних родин тим сім’ям, які мають троє дітей, старшій з яких вже виповнилося 18 років та, відповідно, продовжує термін одержання цією сім’єю усіх передбачених законодавством пільг.

Багатодітним сім’ям надаються такі пільги:

Відповідно до Закону України від 19.05.2009 р. № 1343-VI «По внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», який набув чинності з 1 січня 2010 року, для багатодітних сімей (виховують від 3-х і більше дітей) передбачено низку пільг для батьків і дітей до 18 років.

Батьки багатодітних родин мають право на отримання пільг:

 • 50% знижка плати за користування житлом (квартплата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. м загальної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. м на сім'ю);

 • 50% знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги)та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб в межах норм, визначених законодавством;

 • 50% знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

 • 50% знижка абонентської плати за користування телефоном, а також позачергове встановлення квартирних телефонів.

Діти із багатодітних сімей мають право на наступні пільги:

 • право на безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризацію в державні та комунальні заклади охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсацію витрат на зубопротезування;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію;
 • безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі) автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, утому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
 • безкоштовне отримання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок»;
 • діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності усіх рівнів акредитації, за умови, що певний кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше.

Перелік документів, 

необхідних для надання (отримання) послуги з видачі

посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї

 

Письмова заява батька або матері про видачу посвідчень.

Копії свідоцтв про народження дітей.

Копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі та місце реєстрації.

Копії ідентифікаційних кодів батьків.

Довідка про склад сім’ї (оригінал).

Фотокартки (батьків та дітей старше 6 років по 2 шт.) розміром 3х4 см.

Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення уповноваженим органом не видавалися (у разі реєстрації батьків за різними місцями проживання).

Довідка з місця навчання дитини старше 18 років з зазначенням форми навчання (денна) та строку закінчення навчального закладу.

За необхідності документи, що свідчать про зміну даних членів сім’ї: прізвища, імені, по батькові тощо.

Документи подаються особисто батьками.

Разом з копіями необхідно надавати оригінали документів для звірки.

Посвідчення видаються протягом місяця від дати написання заяви та подання всіх необхідних документів.

Посвідчення видаються тільки батькам.

Для отримання посвідчень необхідно мати при собі паспорт.

Правила користування посвідченнями батьків та дитини з багатодітної сім'ї

 

1. Посвідчення бажано обгорнути.

2. У разі досягнення дитиною 14-річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка. Для цього необхідно звернутися до органу, що видав посвідчення.
3. Для подовження строку дії посвідчень (в разі народження дитини) до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту подаються документи, зазначені в переліку.

4. Для продовження терміну дії посвідчень батьків та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї в зв’язку з навчанням дитини старше 18 років, до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту подається довідка з місця навчання дитини з зазначенням строку закінчення навчального закладу та документи, зазначені в переліку.

5. Довідка з місця навчання дитини з багатодітної родини старше 18 років надається кожні півроку до закінчення навчання.

6. Про втрату посвідчення необхідно обов'язково повідомити відділ у справах сім'ї та молоді .

7. У разі втрати посвідчення батьків багатодітної сім'ї батьками додатково подається інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації.

8. У разі пошкодження, втрати посвідчення або заміни прізвища, імені та по батькові, встановлення розбіжностей у записах видається нове посвідчення після подання усіх документів, передбачених законодавством для його видачі (згідно з переліком).

9. У разі закінчення строку дії, а також пошкоджені посвідчення повертаються до органу, що видав посвідчення.

ПОШУК НА САЙТІ

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради @ 2023