Лодка 1 5 2

Миколаївська міська рада Адміністрація Інгульського району міста Миколаєва Адміністрація Корабельного району міста Миколаєва Адміністрація Центрального району міста Миколаєва
Погода

Перелік документів, що містять публічну інформацію

№  з/п
Перелік документів, що містять публічну інформацію та знаходяться у володінні адміністраціі Заводського району

1.

Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку,

адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти

2.

Інформація про прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку,

адреси електронної пошти керівника адміністрації та його заступників, а також

керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім

випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом

3.

Організаційна структура, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності

4.

Розпорядження голови адміністрації

5.

Протоколи засідань районних комісій, координаційних рад, тендерного комітету

6.

 Плани роботи адміністрацій та структурних підрозділів

7.

 Звіти роботи адміністрацій та структурних підрозділів

8.

Звіти щодо задоволення запитів на інформацію

9.

Перелік та умови отримання послуг, що надаються адміністраціями, форми і зразки документів, правила їх заповнення

10.

Порядок складання, подання запиту на інформацію

11.

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігають адміністрації

12.

Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки

13.

Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку

14.

Розклад роботи та графік прийому громадян

15.

Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

16.

Відомості про документообіг адміністрацій

17.

Інша інформація про діяльність адміністрацій, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом

 

ПОШУК НА САЙТІ

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради @ 2023